Acollida matinal

Servizo pensando sobre todo naqueles pais e nais que por razóns laborais ou por ter outros fillos e fillas en niveis superiores necesitan traer aos cativos antes de que comece a actividade lectiva para o seu nivel.

Destinado a infantil e primaria.

Horario de 08:00 h. ata o inicio das clases

 

Responsable: Dona Margarita Regueiro

 

 

Biblioteca

O alumnado dispón da biblioteca do colexio para o seu estudo ou consulta nos traballos escolares.

Horario: de luns a xoves, de 17:00 a 18:15 h.

Responsable: D. Gonzalo Tejedor

 

Plataforma educ@mos

A plataforma Educamos é unha ferramenta de comunicación coa que pretendemos mellorar a relación escola-familia, buscando a mellora na educación do alumnado.

Cada pai/nai terá acceso á plataforma de maneira individual (a través dun contrasinal), así como os rapaces/zas a partir de 5º de Primaria.

Consultando en secretaría ou na propia web do centro explícase o funcionamento da plataforma

 

 

Servizo Sanitario do Seguro Escolar

O colexio ten subscrito un seguro escolar de accidentes coa compañía MAPFRE- ALKORA con ampla cobertura de accidentes, rotura de gafas e prótese. O alumnado que conta con este seguro será atendido en caso de accidente producido na xornada escolar e nas actividades unidas ao mesmo en Sanatorio Nosa Señora dos Ollos Grandes.

É necesario presentar o parte de accidente, que se cubrirá en portería. O colexio non se fai responsable da factura se acoden a outros centros médicos non concertados ou á seguridade social.

Os/As alumnos-as que o precisen serán atendidos no sanatorio indicado anteriormente. Deberán acudir acompañados do parte colexial de accidente.

 

Recordo Fotográfico Escolar

Ao final de cada etapa realízase unha foto recordo escolar do grupo, de libre adquisición. Tamén se realiza unha orla do grupo de libre adquisición.