actividades-complementarias

Actividades complementarias

As actividades escolares complementarias son aquelas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, formando parte da Programación Xeral Anual, teñen carácter diferenciado polo momento, espazos ou recursos que utilizan. As actividades deste ano as podedes consultar na nosa Programación Xeral Anual, dispoñible nesta mesma páxina web.

Ir al contenido