• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Achéganse as vacacións de Nadal, e iso conleva, ademais de celebracións familiares, os regalos dos Reis e de Papá Noel… Para darlle aos nosos fillos e fillas os xoguetes adecuados temos un papel fudamental, xa que a través dos xogos, nenas e nenos van formando a súa personalidade. Xogando aprenden diferentes tipos de conduta, comportamentos, a relacionarse cos demais…

Estes xogos e xoguetes son parte fundamental da infancia e con eles aprenden a coñecer o mundo e interpretalo dende a súa mirada. En moitos casos, non elixen a que xogar, sobre todo canto máis maiores son, xa que están influenciados pola sociedade, ao que xogan os seus compañeiros e compañeiras, o que ven na tele, nas redes sociais ou plataformas dixitais. Claro está que o máis importante dos xoguetes é que sexan divertidos e seguros, favorezan a participación e a imaxinación, pero hai que ter en conta que os xoguetes inculcan valores, crenzas, ideas, que ofertan modelos a seguir e eviten a asociación exclusiva de xoguetes que reproduzan roles.

 

Hoxe en día estes roles están desfasados, as familias debemos normalizar que nenas e nenos xoguen con todo tipo de xoguetes e a calquera xogo, deste xeito estamos axudándolles a que aprendan máis cousas, a que desenvolvan máis habilidades e, o que é máis importante… estamos contribuíndo a unha sociedade igualitaria, e en definitiva, mellor.

Cada día avanzamos máis como sociedade por iso a partir do 1 de decembro aplicarase o código deontolóxico sobre a publicidade sexista. A publicidade terá que que ser mixta evitando que na TV se poida ver bonecas en brazos de nenas ou estas xogando as cociniñas. Estes anuncios deberán evitar sesgos e roles de xénero como o cuidado, traballo doméstio ou beleza para elas e a acción, a actividade física ou a tecnoloxía para eles. Tampouco asociarán as cores ( o rosa para as nenas e o azul para os nenos). Tratarán o uso dunha linguaxe inclusiva, presentar modelos positivos a seguir e estimular o consumo responsable, saudable e sostible.

A parte destas accións, nos como familia podemos concienciar aos nosos fillos e fillas neste sentido. Non existen xoguetes ou xogos que so sean de uso masculino ou feminino, este atributo dallo a sociedade, o xoguete en sí carece de xénero. Dada a época do ano na que nos atopamos e coñecendo a importancia dos xogos e xoguetes na infancia, poñémosvos un decálogo do bo xoguete:

(extraídos da Guía de Rebolledo e da Guía de Letosa Albero y otros)

● Que sexa apropiado para cada idade e situación.

● Que poidan xogar con el nenas e nenos indistintamente e que non exclúa a ninguén.

● Que evite a transmisión de estereotipos sexistas e non potencie la violencia.

● Que facilite poder xogar con outras persoas, e que fomente as relacións entre iguais.

● Que favoreza a axuda entre iguais e non a rivalidade nin a competitividade.

● Que sexa divertido, motivador e que desperte o desexo de xogar.

● Que desenvolva a imaxinación e a creatividade.

● Que estimule a súa curiosidade, o seu interese por investigar e que lle permita descubrir novas posibilidades no xogo.

● Que potencie a capacidade de pensar e a resolución de problemas.

● Que as persoas adultas respecten o uso libre que os nenos e nenas fagan do seu xoguete (aínda que non fora deseñado específicamente para eso).

En definitiva o xoguete ideal será o que favoreza a empatía, a sociabilidade, a creatividade, o desenvolvemento físico e non se asocie a nin gún rol nin xénero.

 Imaxe na que se recolle a un grupo de alumnos que participan no club de lectura. Publicado no xornal "El Progreso" o domingo 4 de decembro do 2022.

 

Entender que é a vergoña permitiranos axudar aos nenos/as a xestionar esta emoción que aparece por primeira vez ao redor dos dous anos e que se vai desenvolvendo ao longo de toda a infancia.

É algo normal e natural que nun principio non debe alarmarnos demasiado. É importante dotar aos nenos/as de recursos para superala e alimentar a súa autoestima para que sexan capaces de enfrontarse a aquelas situacións que lles incomodan.

Os nenos/as desa idade comezan a tomar consciencia da opinión dos demais, precisan opinións positivas e avergóñanse ante a posibilidade de facer algo que mereza unha opinión negativa, comezan a sentirse xulgados/as. A visión que teñen deles/as mesmos será un reflexo do que opinan os demais. Con todo, nalgúns casos a vergoña ou a timidez pode chegar a ser extrema e converterse nun problema cando esta emoción é paralizante e convértese nun obstáculo para lograr os seus obxectivos máis cotiás.

É importante que aprendan a entender que é a vergoña, a identificala cando a senten e a saber como xestionala, debemos potenciar a súa autoestima e aumentar a súa confianza para que cada vez se sintan menos inseguros/as.

Como podemos axudarlles:

● Axuda a que se acepte tal como é, creando un autoconcepto positivo evitando as comparacións cos demais. Cando comparamos a un neno/a con outro/a estámoslle lanzando a idea inconscientemente de que non nos gusta como é e que prefeririamos que fose outra persoa.

● Eloxia os seus logros, reforza positivamente non tanto o resultado final como o esforzo realizado, axuda a fortalecer a súa autoestima.

● Trata os seus fracasos e/ou erros con naturalidade, móstralle o teu agarimo e apoio nos seus erros. Guíao en como pode facer a seguinte vez para non errar.

 

● Explícalle que os adultos tamén sentimos vergoña en moitas ocasións e que debemos aprender a superala para conseguir os nosos obxectivos. Que non é fácil pero que somos capaces de facelo ou de tentalo.

● Acompáñao nas situacións novas sen sobreprotexelo, aínda que lle dea vergoña enfrontarse a elas. Deben enfrontarse sós a situacións sociais, pero para iso debemos ensinarlles a como facelo previamente practicando eses momentos.

● Fomenta que se relacione con outros nenos e nenas tanto cos que trata a diario como con outros/as que non sexan coñecidos (parque, deportes, actividades infantís, etc.)

● Non fales nin respondas por el/ela cando alguén se dirixe a el/ela e non quere contestar, pero tampouco o defendas baixo etiquetas de 'tímido', 'vergoñoso'... Propicia que faga preguntas e peticións a outras persoas, por exemplo, cando imos mercar algo ou pedimos unha comida nun restaurante.

● Fomenta a súa autonomía e independencia. Permite que faga cousas por si só sen necesidade de que ti lle axudes.

● Non forces a que fagan nada que non desexan facer por vergoña por exemplo falar, bicar ou bailar diante da avoa cando vén a casa para demostrar o ben que o fai. Trata a situación con naturalidade e anímao a enfrontarse aos poucos a esas situacións.

 

FONTES: GUIA INFANTIL. COM- Cómo ayudar a los niños a superar la timidez y la vergüenza. Sara Tarrés Psicóloga Infantil

GUÍA PARA EDUCAR EN POSITIVO

Con este artigo damos a benvida a un novo curso escolar, no que esperamos seguir abrindo camiños todos xuntos. Como todo camiño estamos seguras que nos atoparemos con paisaxes e situacións moi bonitas e outras que non o son tanto pero, todas forman parte da vida e do aprendizaxe.

Seguramente estes días están sendo días de volver a instaurar rutinas, hábitos e volver pouco a pouco á normalidade despois do período de vacacións adaptándonos a un novo curso ou a unha nova etapa educativa. Este proceso require tempo, paciencia, comprensión…. entre outras cousas; por iso cremos que este primeiro artigo ten que estar adicado á Disciplina Positiva e esperamos que vos sirva de axuda.

 

Que é a disciplina positiva?

É un método que ten como principio que todos e todas os nenos e nenas teñen potencial para desenvolvese de forma positiva.

Céntrase en axudar aos nosos/as fillo/as dende a firmeza e o respecto; busca que se desenvolvan coma persoas respectuosas con eles/as mesmos/as, responsables e con recursos suficiente para conseguir as metas na sociedade na que viven.

 

Actuacións que a fomentan:

-Ponte no lugar do teu fillo ou filla, empatiza coas razóns polas que os nenos/as fan o que fan.

-Axúdao/a a pensar, a razoar e a decidir o seu comportamento de forma racional, non so emocional.

- Actúa coma exemplo para el ou ela. Os nenos/as aprenden moito máis do que ven que do que escoitan.

- Establece os obxectivos de conduta que queremos lograr, involucrando ao neno/a e consensuando un plan para conseguilo.

- Sé firme nas túas decisións, límites e normas; pero con amabilidade.

- Debemos cambiar o enfoque de cara adentrarse nas solucións e non nos problemas.

- Crea situacións que propicien que o neno/a desenvolva a súa autonomía.

- Rifa e sanciona si é necesario pero, sempre dende o respecto e sen medos.

 

Cales son os seus beneficios?

 

Para os nenos/as son os seguintes:

-Aumentar a súa autoestima; que se sinta valorado/a e importante.

-Permítelle desenvolver o seu autocontrol.

-Facilita a aprendizaxe de normas, rutinas, habilidades...

- A hora de adquirir valores positivos cara aos demais.

 

Estes son algúns dos seus beneficios cara aos nenos/as pero para as familias tamén produce beneficios a curto e longo prazo:

-Redúcense as situacións de estrés.

-Maior capacidade para comprender e polo tanto para manexar as situacións que se presentan.

-Maior confianza nos nosos/as fillos/as e en nós mesmos/as.

-Maior satisfacción como pai ou nai.

 

Este é un camiño a recorrer a longo prazo que require de paciencia, oportunidades....pero que unha vez chegados a meta resulta reconfortante mirar atrás e ver o logrado de maneira conxunta cos nosos/as fillos/as.

Benqueridas Familias,

O próximo sábado 17 teremos a tradicional convivencia do día das familias en Begonte.

Este ano retomamos a súa data habitual de comezos de setembro.

É un día de alegría, de encontro e de descanso, pero sobre todo de convivencia e irmandade entre todos os membros que formamos parte da Comunidade Educativo-Pastoral de Salesianos Lugo.

O horario previsto é o seguinte:

11:30 – 12:30h. Acollida

12:30 – 13:30h. celebración da Eucaristía

13:30h. comida (cada familia levará a súa) e seguidamente xogos, actividades e cancións para pequenos e maiores. A ANPA convidará á sobremesa.

Remataremos ás 18:00h cun pequeno xesto final. O desprazamento corre por conta de cada familia.

Para anotarvos a esta actividade debedes facelo a través do seguinte formulario: https://forms.gle/UTm4KNEogtBsyb2e6

En caso de choiva as actividades realizaranse nas instalacións do colexio.

Un saúdo

contacto