ambiente-seguro

Ambiente seguro

A Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, é unha entidade con personalidade xurídica, erixida canonicamente pola Sociedade de San Francisco de Sales ou “Salesianos de Don Bosco”, que realiza nun territorio determinado de España unha misión educativo-pastoral en favor da mocidade. Salesianos Lugo, pertencente a esta Inspectoría, conta cunha diversidade de ambientes e servizos (colexio, centro xuvenil, plataforma social, deportes…), nos que participan nenos e adolescentes menores de idade e tamén adultos vulnerables.

Consideramos menores de idade ás persoas menores de 18 anos, e adultos en situación de vulnerabilidade, ás persoas de cando menos 18 anos de idade que, por razóns de discapacidade, enfermidade ou polo contexto no que se atopan, son ou poden ser incapaces de protexerse a si mesmas de potenciais danos ou situacións de explotación.

O estilo educativo salesiano fundamentase no Sistema Preventivo de Don Bosco. Este sistema basease no amor como forza liberadora, a razón dende a racionalidade nas propostas educativas e a relixión, sustentada na fe en Deus como dador de sentido. Todo os educadores, salesianos ou segrares, das Casas da Inspectoría están chamados a desenvolver este sistema para a promoción integral dos nenos, nenas, mozos e mozas a eles confiados.

Dende este espírito preventivo, ofrécese o presente “Código de Conducta” coa intención de que nas presencias educativo-pastorais da Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, todos os educadores e toda persoa en contacto con Menores e Adultos Vulnerables se comprometa en garantirlles un espazo seguro, un trato digno e un ambiente positivo de crecemento persoal integral.

Plan de traballo Coordinadoras de Benestar, Convivencia e Protección

FAQ’S: Ambiente seguro: preguntas frecuentes

Webinar Ambiente Seguro – INFANTIL y PRIMARIA – ¿Cómo prevenir situaciones de riesgo?

Webinar Ambiente Seguro – SECUNDARIA – Cómo ayudar a afrontar situaciones difíciles

Canle de denuncia

Ademais, establecese como CANLE DE DENUNCIA o correo electrónico proteccion@salesianoslugo.es A través desta canle pódense comunicar as condutas que poidan implicar algunha irregularidade ou acto contrario á legalidade ou as normas de actuación de dito Código; ou para consultar dúbidas que puideran xurdir sobre a súa interpretación. Esta Canle de Denuncia será a comunicación directa co responsable, e será de obrigada resposta.

Canle de denuncia: proteccion@salesianoslugo.es

Tamén podedes consultar o código ético das escolas salesianas. Facede click aquí para acceder a el.

Ir al contenido