departamentos-lugo

EQUIPO DOCENTE

equipo-docente-infantil-primaria-secundaria-01
departamento-orientacion
secundaria-lugo

Equipo Docente
InfantilPrimariaSecundaria

O equipo docente de Infantil e Primaria está formado polo grupo de educadores e educadoras que imparten materias ou áreas en ditas etapas.

É competencia destes equipos:

Planificar, programar e organizar todas as actividades pedagóxicas necesarias para que o alumnado destas etapas acade un desarrollo integral en todas as súas dimensións conforme a unha visión humana e cristiá.

Realizar a conexión interdisplinar do curso, ciclo ou etapa.

Propor ao claustro criterios xerais de avaliación.

Colaborar na elaboración de proxectos, adaptación curriculais, etc

Avaliar ao alumnado e decidir a súa promoción e titulación.

Para elo calendariza reunións semanais, os martes, no centro escolar onde abordan todos os temas necesarios para o bo funcionamento do mesmo.

Ir al contenido