Escola Católica aberta a todos

Escola con estilo propio: Estilo Salesiano

Escola a tempo completo

Escola con valores: confianza nos mozos

Potenciamos o desenvolvemento e crecemento de todos os nosos alumnos

Consideramos a escola como lugar privilexiado de educación integral da persoa en todas as súas dimensións conforme a unha visión huma e cristiá da vida.

escuela-infantil-lugo
1
Alumn@s
1
Profesores
1 año
DE EXPERIENCIA
Ir al contenido