ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E DEPORTIVAS

CURSO 2021 - 2022

 

 

 

 

Este curso levaranse a cabo as seguintes actividades extraescolares e deportivas:

 

- Patinaxe EI.

- Patinaxe EP.

- Predeporte EI.

- Iudo EI-EP.

- Robótica (online).

- Fútbol 8.

- Pintura EI-EP.

- Ciencia divertida EI-EP.

- Baloncesto EP.

- Atletismo EP.

 

Non se poderá levar a cabo por falta de participantes:

 

- Fútbol sala 1º e 2º EP.

 

Lembramos que as actividades comezan a semana do 20 de setembro.

 

 

contacto