ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 20-21

 

 

 

Este ano e a pesares da situación que estamos a vivir, consideramos oportuno ofertar as Actividades Extraescolares para dar servizo ao noso alumnado e así favorecer a conciliación familiar.

 

Son de carácter voluntario, desenvólvense fóra do horario escolar, de 16:00 h a 18:00 h tódolos días.

 

Todas elas previamente son aprobadas xunto cos seus prezos polo Consello Escolar na convocatoria de xuño.

 

Presentamos as actividades ofertadas neste curso 2020 -2021 no seguinte cadro:

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

Baile Rexional

Inglés Activa

Iudo

Patinaxe

Robótica (4º e 5º de infantil)

ExpresArte

 

 

 

Baile Rexional

Inglés Activa

Iudo

Robótica, programación impresión 3D

Obradoiro de Teatro

Obradoiro de Xadrez

Patinaxe

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

Baile Rexional

Inglés Activa

Robótica, programación impresión 3D

Obradoiro de Xadrez.

 

 

 

Data de comezo: 1 de outubro 2020

As actividades realizaranse sempre e cando acaden un axeitado número de inscricións.

Todas terán medidas de seguridade ante o COVID.

 

 

 

contacto