QUEN SOMOS?

O departamento de Orientación é a estrutura organizativa do centro dende a que se coordina a Acción Titorial, a Atención a Diversidade e a Orientación Académico Profesional.

 

QUEN O FORMAMOS?

O formamos a Coordinadora de Orientación, as xefaturas de estudos, o Coordinador de Pastoral, a especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, os titores e os profesores de reforzo ou apoio. Aínda que o formamos moita xente as persoas de referencia somos:

- A orientadora: Bea Díaz

- Mestra de AL: Patricia Amor

- Mestra de PT: Paula Opazo

 

QUE FACEMOS?

A nosa tarefa céntrase principalmente no alumnado, nas familias e no profesorado do centro.

Os nosos obxectivos xerais para este curso que está a comezar serán:

Traballar na coordinación do departamento de orientación coa Dirección, coas xefaturas de estudos, coordinador de pastoral, titores e profesorado en xeral.

Elaborar PAT, PAD, POAP e facer seguimento dos mesmos.

Coordinar a programación, realización e avaliación das actividades de orientación e da acción educativa do Centro.

Asesorar tecnicamente aos órganos do Centro en relación co proceso de ensinanza - aprendizaxe, a avaliación e a atención á diversidade do alumnado.

Proporcionar ao alumnado e as súas familias información e orientación sobre alternativas educativas e profesionais e opcións de futuro.

Elaborar actividades, estratexias e programas de prevención e orientación persoal, escolar, profesional e de reposta ás necesidades educativas diversas.

Realizar a avaliación psicopedagóxica individualizada do alumnado e elaborar propostas de intervención.

Coordinar o traballo dos especialistas que atenden de xeito específica aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE).

Fomentar a implicación de todo o profesorado na atención á diversidade.

Coordinar, apoiar e asesorar en relación a actividades de orientación, titoría, de formación e perfeccionamento do profesorado e familias.

Coñecer e Coordinarse con outros recursos da cidade que poidan servir de apoio á labor do centro.

Dinamizar o Plan de Convivencia do Centro

 

COMO PODEDES CONTACTAR CONNOSCO

Podedes poñervos en contacto connosco por medio de:

- Os titores/as

- Plataforma educ@mos

- O noso correo: orientacion@salesianoslugo.es

contacto

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.