Dende o ano 2000 estamos a desenvolver un plan de calidade encamiñado a mellorar a xestión do Centro, para conseguir a máxima eficacia no desenvolvemento do noso Proxecto Educativo.

 Todos estes anos superamos con éxito as auditorías externas o que nos levou a conseguir o certificado en calidade baixo a norma UNE EN ISO 9001:2008.

 Neste momento todos os centros da Inspectoría Santiago el Mayor con sede en León, participamos dun sistema multisite que nos permite compartir boas prácticas e unificar os procesos que se desenvolven nos colexios, dende a docencia ata a administración e os servizos ofertados. A coordinación entre os centros lévase a cabo dende o Equipo de Seguimento de Calidade Inspectorial (ESCI) integrado polo coordinador inspectorial de escolas e os distintos Coordinadores de calidade dos Centros e asesorado por Calyma.

 Tanto a visión como os valores cos que contamos veñen recollidos na nosa Política de Calidade, que especifica os ámbitos nos que se desenvolverán os nosos esforzos para conseguir unha mellora constante en todos os procesos de ensino-aprendizaxe.

 Fieis á nosa Política de Calidade, cada curso elabórase un Plan de mellora tendo en conta as auditorías, os resultados das enquisas, as suxestións recibidas, as necesidades do centro e o compromiso de buscar sempre a mellora continua en todos os ámbitos.

 O Plan de mellora é aprobado polo Equipo Directivo e o seu cumprimento é avaliado trimestralmente polo Equipo Coordinador de Calidade, que está formado polos membros do Equipo Directivo e é coordinado por Mª Carmen López.