• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


ESGOTAMENTO MENTAL DOS NOSOS FILLOS/AS. BURNOUT?

 

A estas alturas do curso, moitos e moitas de nós, xa estamos cansos, temos menos paciencia, esgotámonos antes e aos nosos fillos e fillas pásalles o mesmo, poden estar máis alterados, máis irascibles, etc.

Isto ten un nome, é o fenómeno de “burnout”, ou “estar queimado”, é un problema común entre os adultos que se caracteriza pola experimentación de sentimentos de esgotamento, fatiga ou frustración provocados por unha sobrecarga de traballo

De igual modo lles pode ocorrer aos nosos pequenos, cando están sometidos a niveis de estrés moi elevados, cando teñen demasiadas tarefas, responsabilidades ou obrigas no seu día a día (deberes, extraescolares, tarefas, etc…) E máis neste ano, no que todo son restricións, prohibicións, con poucas distraccións.

Nos notámolo no colexio, este ano sen excursións, festas, visitas de persoas alleas, patios restrinxidos, fai que o día a día sexa moi monótono, polo que eses niveis de frustración poden ser maiores.

Algún dos síntomas de alerta que nos poden dicir que o/a nosa/o fillo non o está a pasar ben son algún dos seguintes:

● Mostras de frustración, irritabilidade e angustia.

● Estado de ánimo decaído, apático ou desmotivado

● Baixa autoestima.

● Estar máis desconcentrado/a do habitual.

● Mostra de condutas agresivas ou de illamento.

● Ter episodios de ansiedade.

● Mostrar trastornos somáticos, emocionais o de conduta (dóeme a barriga, a cabeza…).

● Problemas relacionados co sono (non poder durmir, só ou coa luz apagada…)

E como nos dende a casa podemos evitar este cansanzo mental (ou físico tamén)?

Primeiro é darlles responsabilidades aos nenos dunha forma compensada e acorde coa súa idade, nin pasarse nin quedarse curto. Está ben que teñan que esforzarse por cumprir as súas obrigas, pero sempre dentro duns límites e asegurándose de que estas non ocupan todo o seu tempo libre. Tamén é de gran axuda alternar tempo de traballo con tempo de ocio.

Tamén é moi importante que os adultos manteñamos a calma, e adoptar un rol de apoio, se nos ven a nos nerviosos, os nenos/as tenden a copiar o comportamento dos pais ou persoas cercanas.

Algo que axuda moito a reducir a ansiedade e frustración é manter unha rutina estruturada, na que ademais dos deberes do colexio, da casa, extraescolares, exercicio físico, etc…. é moi importante permitir que o neno participe na selección de actividades, desta maneira a rutina incluirá cousas do seu agrado, o que axudará ao benestar dos máis pequenos/as.

E por último tamén é moi importante promover momentos de coidado persoal, ensinarlles aos nenos o valor do coidado propio. Axudar a que teñan accións simples

como tomarse un momento para eles, xogar, ver ou ler algo que lles agrade, meditar en familia, conversar, etc… É dicir, ter un momento de paz, de parar todo e respirar.

Tendo en conta estes pequenos consellos conseguiremos chegar ao final de curso, nunha situación emocional estable, preparados/as para afrontar o merecido descanso.

contacto