Debemos ser conscientes de que todo o que facemos en Internet deixa rastro, polo que debemos ser moi coidadosos coa información e as imaxes que compartimos na rede; xa que unha vez publicadas son accesibles para moitas persoas que non coñecemos. A información/imaxes pódense compartir a través das redes sociais, blogs, foros…..por iso non só debemos ter moito coidado co que publicamos sobre nós, senón tamén é moi importante protexer a privacidade dos nosos/as amigos/as e familiares. Todo isto cobra vital relevancia se falamos de información ou imaxes de menores, dos nosos/as fillos/as…..

Buscáchedes algunha vez en Google o voso nome? E os dos vosos/as fillos/as? Pois se facedes a proba podedes atopar todas as vosas fotos, perfís sociais…. Toda a vosa vida dixital, pública e accesible para calquera iso é o que se chama “ identidade dixital”.

A “identidade persoal” está formada por toda a información persoal (DNI, o noso enderezo, e-mail…) pero tamén inclúe imaxes, vídeos, comentarios nas redes sociais, etc….. todo o que publicamos deixa rastro.

Por outra parte tamén somos conscientes de que estamos nunha época na que se non publicamos o que facemos, non existimos; polo que é preciso atopar o punto xusto no que se mesturen ambas situacións, sobre todo no caso dos nosos/as fillos/as.

Para iso, a continuación, imos mencionar algúns consellos a ter en conta:

- Seleccionar as fotos a compartir e consultar cos nosos/as fillos se as desexan compartir; hoxe pode resultar ser unha foto divertida, pero o día de mañá pode ser que sinta vergoña al vela.

- Coidar que non saian outros menores sen o consentimento expreso dos seus proxenitores.

- Non facer fotos en espacios persoais, se as fotos non aportan información da nosa vida persoal mellor.

- Non etiquetar a ninguén nelas.

- Desactivar a xeolocalización.

- As fotos non deben focalizarse nos menores, é preferible que saian de costas, de perfil, et

- Só compartir co entorno máis cercano; pedir ao entorno familiar que non compartan as fotos, sen consentimento. Non serve de nada que nós tomemos unha serie de medidas e que logo se compartan noutros foros.

- A LOPD establece que os datos persoais dos menores de 14 anos, so poden ser tratados por terceiras persoas co consentimento dos paus ou titor/a legal. Fontes: https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/diez-razones-para-el-sharenting-responsable-campana-para https://africalucena.com/identidad-digital-de-tus-hijos/ https://emtic.educarex.es/pensar-publicar

contacto