Relacións saudables entre iguais

 

As persoas somos seres sociais, necesitamos dos demais, aínda que as veces nos guste estar sos, temos que ter un círculo de xente ao noso arredor, familia e amigos. O mesmo ocorre cos nenos, para que sexan capaces de formar relacións positivas, en todas as facetas da vida, é fundamental que aprendan habilidades sociais.

Despois de ter cubertas as necesidades fisiolóxicas (comida, durmir, un teito, sentirse fora de perigo...) a seguinte necesidade do ser humano é o sentimento de pertenza a un grupo, e sentirse recoñecidos e aceptados, comezando pola propia familia. Xa dende os seus primeiros días, un bebé, vai gañando seguridade e confianza en si mesmo, dependendo en gran medida da relación que estableza cos seus pais, fórmase as primeiras nocións sobre como relacionarse consigo mesmo e cos demais.

Sábese que os nenos que teñen un vínculo seguro coas súas familias, sobre todo cos seus pais son más propensos a desenvolver amizades saudables e a adaptarse aos demais tendo en conta as súas propias necesidades.

Os nenos que teñen un apego seguro cos seus pais son máis sensibles ás suxestións ou as peticións formuladas polos seus iguais, teñen maior empatía e asertividade nas relacións.

Pero este apego seguro non se trata de que os pais esquezan as súas propias necesidades a favor das do seu fillo ou filla, senón que significa estar en sintonía coas necesidades dos fillos sen esquecer as propias.

E dende casa, como podemos axudar a que os nosos fillos e fillas desenvolvan unhas relacións saudables cos seus iguais?

Aquí vos deixamos unhas pautas para que eles mesmos, constrúan unha base firme sobre a cal poidan establecer esas relacións construtivas:

· Fortalece a súa autoestima: O máis importante é ter un bo autoconcepto; así evitará vincularse con persoas tóxicas que lle traian problemas innecesarios e saberá levar relacións en equilibrio. É fundamental que o teu fillo/a aprenda a coñecerse, aceptarse e quererse como é.

· Axúdao a desenvolver a empatía: Saber poñernos no lugar do outro, permítenos saír do egocentrismo e ser sensibles ao que experimenten os demais. Unha persoa empática dende pequena poderá ter relacións máis xustas e balanceadas na súa vida.

· Ensínalle a cooperar: cando alguén é capaz de entender ao outro, entende tamén a importancia de axustar os seus propios intereses e necesidades cos dos demais. Tendo un equilibrio entre o que eu quero-necesito e o que quere-necesita o outro.

· Exemplifícalle como comunicarse de maneira asertiva: Moitos dos conflitos que se presentan, teñen a súa orixe nun problema de comunicación. Se lle axudas a saber expresar o que sinte e pensa, estaraslle dando ferramentas moi importantes e desenvolvendo a súa capacidade para vincularse cos demais axeitadamente.

· Identifica as súas fortalezas e debilidades: Cada vez que poidas, observa como se comporta ao estar con outros iguais. Fíxate que parte da historia conta, se foi obxectivo (dentro das posibilidades dun neno), pensa si hai algo que lle estea facendo falla, e axúdao a darse conta e a melloralo, e pensa como estás influíndo na carencia ou a presencia dese compoñente.

· Dálles un modelo de relación saudable: Os teus fillos e fillas, (sobre todo os adolescentes) necesitan da vosa axuda para aprender a distinguir entre unha relación saudable e outra enfermiza, e non hai mellor ensinanza que a de dar o exemplo.