OCIO NA REDE

É moi probable que os seus fillos/as xoguen aos videoxogos. E como pais ou nais, vostedes deben saber a que tipo de xogoS poden xogar.

Afortunadamente, hai ferramentas como as clasificacións de xogos e controles paternos que poden axudar para informarse sobre o contido dos mesmos.

CLASIFICACIÓN DE VIDEOXOGOS.

Ademais de usar os controis parentais para establecer límites, pensen en que tipo de xogos queren que xoguen os seus fillos/as!! Aquí temos unha pequena clasificación: Clasificación por idade: Na maioría dos videoxogos, están os símbolos da clasificación por idade, que da unha idea do rango de idade propia para cada xogo.

Descritores de contido: No reverso das caixas (se é que teñen), están os descritores de contido que explican os elementos do xogo (violencia, xénero, tipo de linguaxe…) que foron considerados para determinar unha clasificación en particular.

Aviso de clasificación en liña: Cando se trate dun xogo que se poida xogar en liña, por internet, con outros xogadores, aparecerá un aviso. Este aviso advirte que os xogadores que queiran participar nese xogo en internet, teñen unha posible exposición ao chat ou a outros tipos de contidos xerados por outros usuarios/as que non forman parte da clasificación do xogo, e son externos ao mesmo.

 

APLICACIÓNS MÓBILES DE XOGOS:

Se ten un teléfono intelixente ou outro aparato móbil con acceso a internet, como unha tablet, debe saber que os seus sistemas operativos, soen ter “ tendas virtuais” onde expoñen todas as aplicacións. Pero como non todas as “apps” son gratis, para poder mercar algunha de pago, terá que dar un número de tarxeta de crédito para establecer unha conta. As tendas visuais de aplicacións móbiles e a maior parte dos teléfonos intelixentes teñen controis para que as familias administren as compras e o uso das aplicacións:

A maior parte dos teléfonos posuen controis intelixentes. Para iso existen unha serie de recursos.

Clasificación das aplicacións:

Hai algúns controis paternos que se poden establecer de acordo ás clasificacións de contido, para descartar aquelas aplicacións que poderían ser pouco axeitadas para os nenos/as.

 

CONFIGURACIÓN DAS FUNCIÓNS DOS TELÉFONOS MÓBILES:

Tal vez poida restrinxir contidos de acordo á clasificación por idade, ou establece un contrasinal para autorizar compras e descargas de aplicacións.

O que poden permitir algunhas aplicacións:

· Compras “in-app”: Algunhas aplicacións ofrecen aos usuarios/as a posibilidade de mercar contido extra para o mesmo xogo. Por exemplo vostede podería comprar moeda virtual dun xogo para mercar contido virtual extra. Ou tal vez podería pagar para pasar a unha versión “premium”. Hai varios aparatos nos que se pode bloquear a función de mercar “in-app” ou nos que se pode establecer un contrasinal obrigatorio antes de comprar.

 

· Publicidade “in-app”: Os anuncios que aparecen dentro dunha aplicación tal vez permitan chamar aos números de teléfono ou ir aos sitios web que aparecen no anuncio. Algunhas descricións das aplicacións informan se son gratis ou non.

 

· Intercambio de datos de localización: Algúns xogos e aplicacións móbiles captan e usan a localización dun xogador/a e poderían transmitir esa información aos demais xogadores/as En moitos teléfonos e aparatos pódese desactivar esta función.