QUE FACER PARA COIDAR A SAÚDE MENTAL DAS NOSAS FILLAS/OS?

 

Crecer sans e fortes non debe limitarse á saúde física dos nenas/os. Como pais preocupámonos para que os nosos fillos crezan sans e fortes, por iso brindámoslles amor, boa alimentación, benestar e educación, pero debemos ser conscientes da importancia que ten a saúde mental no desenvolvemento dos nenos/as e a súa vida emocional.

Resulta fácil para a familia identificar as necesidades físicas dos seus fillos: alimentación nutritiva, roupas de abrigo cando vai frío, levalos a durmir a unha hora razoable... Con todo, as necesidades mentais e emocionais dun neno poden non ser tan obvias. Unha boa saúde mental permite que os nenos pensen claramente, se desenvolvan a nivel social e aprendan novas habilidades. Ademais, os bos amigos e as palabras de ánimo dos adultos son aspectos importantes para axudar os nenos a desenvolver a confianza en si mesmos, unha boa autoestima e unha percepción da vida emocionalmente sa.

Tanto a saúde física como a mental son fundamentais para que teñan unha vida plena e feliz.

Do mesmo xeito que se crean no fogar hábitos saudables para unha boa hixiene dental, por exemplo, é necesario crear hábitos para unha boa saúde mental. Se dende pequenos interiorizan estas rutinas ou hábitos na idade adulta dispoñerán dos recursos e das ferramentas suficientes para aplicar e manter estes bos hábitos.

- Aspectos a ter en conta para unha boa saúde física

 • Alimentación adecuada e equilibrada
 • Un lugar adecuado para vivir e  abrigo
 • Crear hábitos de sono.
 • Exercicio
 • Hixiene persoal adecuada
 • Vacinación correcta
 • Vivir nun ambiente san

- Aspectos a ter en conta para unha boa saúde mental

 • Verse apoiados e animados, creando ambientes de confianza: Realiza actividades divertidas e educativa cos teus fillos (canta, lelle contos, fai crebacabezas).
 • Confianza en si mesmos e unha boa autoestima: Recoñecer os logros dos nosos fillos éncheos de entusiasmo, sempre que faga algo ben coméntalle o orgulloso que te sentes.
 • A oportunidade de xogar con outros nenos: Fagamos que sexan pícaros sociables, motivemos os nosos fillos a dialogar e relacionarse con persoas da súa idade.

 

 • Disciplina apropiada : Sexamos capaces de ensinalles a recoñecer os seus erros e rectificar, sen berros.
 • Amor incondicional da súa familia: Presta atención ás súas emocións e como as expresa. Escoita os problemas do neno e busca solucións con el, móstralle confianza.
 • Vivir nun ambiente seguro e estable: Evitemos as discusións ou ataques de ira diante dos mozos. O tempo para dialogar entre adultos e resolver diferenzas, non debe ser á vista dos nenos.

 

O amor, a seguridade e a aceptación deben estar no centro da vida familiar. Os nenos necesitan saber que o seu amor non depende dos seus actos ou dos seus logros. Os erros e/ou as derrotas deben esperarse e aceptarse. A confianza crece nun fogar que está cheo de amor e de afecto incondicional.

Se os nenos viven nun equilibro emocional e mental teñen máis posibilidades de manter este equilibrio no futuro. Os bos hábitos comezan na casa. Promovamos a saúde mental efectiva nos nosos fillos.

 

https://www.facemama.com/nino/la-salud-mental-de-los-ninos.html

http://www.cepvi.com/index.php/psicologia-infantil/articulos/el-cuidado-de-la-salud-mental-en-los-ninos