BO USO DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

 

Hoxe en día, queiramos ou non, estamos rodeados de Novas Tecnoloxías, e os nosos fillos/as téñenas ao alcance da man; móbiles, tablets, ordenadores, smart tv...

Como xa vimos, teñen moito beneficios se lles damos un bo uso e sabemos ensinarlle eses usos positivos aos nosos pequenos/as.

De seguido, dámosvos algunhas pautas que podemos aplicar, para inculcar aos pequenos da casa un uso responsable e positivo das Novas Tecnoloxías.

  • Vixiade os contidos aos que acceden os nenos/as. Se é moi pequeno, estade presentes cando utiliza a tablet, ou o móbil. Se non tamén se poden establecer sistemas de control, que poñen contrasinais, ou so deixan acceder a contidos ou programas adecuados a nenos/as.

  • Protexede todos os dispositivos con internet con antivirus, bloqueos de pantalla e con contrasinais difíciles de adiviñar. Tede en conta que os nenos moitas veces non len o que aceptan, e fan clic automaticamente, polo que é moi doado que se descarguen virus.

  • Ensinarlles a importancia da privacidade, non dar datos persoais, non poñer números de teléfono, nin direccións, xa que non se sabe o alcance desa información, nin onde vai rematar.

  • Outra parte importante é saber, que a idade legal para que os nenos e nenas teñan redes sociais, ven regulado polo art. 13 do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, que establece que "poderá procederse ao tratamento dos datos dos maiores de catorce años co seu consentimento, salvo naqueles casos nos que a Lei esixa para a súa prestación a asistencia dos titulares da patria potestade ou tutela. No caso dos menores de 14 anos requirirase o consentimento dos pais ou titores".

Polo que ter Facebook, Instagram, Snapchat, etc. antes dos 14 anos é ilegal.

  • Ensinarlles o respecto cara os demais, para evitar o ciberbullying. É moito máis doado meterse con alguén amparado no anonimato, polo que é moi importante previr insultos, ameazas, humillacións en internet.

  • Mantede unha boa comunicación cos vosos fillos/as, para detectar posibles problemas relacionados coas novas tecnoloxía, e estar atento a cambios emocionais, de comportamento, físicos (adelgazar, engordar, dores de costas, brazos...) ou incluso a sinais de adición ás NNTT.

  • Pactade con eles as normas de uso, tempo de conexión, que ten que ser equilibrado co tempo de “non-conexión”. Intentade que esas tecnoloxías sexan usadas en espazos comúns e que se traten con normalidade.

  • Explicádelles que non toda a información que se atopa en internet é fiable, hai moitos mitos, informacións falsas ou erróneas. Hai que ensinarlles a ser críticos e a cribar información.

En definitiva, como con todo, hai que ensinar aos nosos fillos/as a ser responsables e usar as novas tecnoloxías e Internet, con sentidiño, primeiro baixo a nosa supervisión, e cando son máis maiores con bo criterio e unha boa base.

Se queredes máis información sobre o uso responsable de Internet, visitade a páxina www.tudecideseninternet.es