A INTELIXENCIA EMOCIONAL

Este artigo esta adicado á Intelixencia Emocional, algo do que se ben falando moito ultimamente.

A Intelixencia Emocional fai referencia ás competencias necesarias para recoñecer as nosas emocións, para controlalas, para recoñecelas nos demais e para utilizalas como ferramenta para establecer relacións cos outros.

Debemos ensinar aos nosos fillos/as o mundo das emocións, un mundo no que todas son necesarias e que son propias do ser humano. O medo, a tristura, o odio son tan naturais como a ledicia, o amor… non hai que intentar extinguilas senón ensinarlles a canalizalas.

As emocións son naturais, pero ben é certo que teñen consecuencias, e por iso debemos ensinar aos nenos/as a que recoñezan o que senten. Todos/as temos que recoñecer o que sentimos para poder controlar: o que sentimos, o que pensamos e como nos comportamos mentres esa emoción nos invade.

As emocións están estreitamente ligadas ao noso comportamento, cando me sinto feliz, tranquilo, o meu comportamento así o reflicte, pero sen embargo cando me sinto enfadado todos os meus comportamentos están supeditados a esa emoción.

Aquí os deixamos algunhas claves para desenvolver a Intelixencia Emocional nos nosos fillos/as:

Axúdalle a darse conta do que sinte e a aceptar as emocións.

Facilítalle momentos que lle fagan sentirse mal ou que fan sentirse mal aos outros e que non lle axudan a conseguir os seus propósitos.

Anímao a fixar as súas metas e a ser constante e responsable.

Propicia situacións nas que se interese polos demais: polo que sinten, polo que fan…. Para desenvolver a EMPATÍA.

Amósalle interese en que desenvolva algo tan importante como son as HABILIDADES SOCIAIS para relacionarse cos demais e poder resolver por si mesmo os problemas.

 

Facilitámosvos este vídeo para mellorar a intelixencia emocional:

https://www.youtube.com/watch?v=CHe8iKYBHMU

Ademais no apartado de recursos colgamos unha guía moi interesante relacionada con este tema.