ESCOLA DE FAMILIAS: HÁBITOS SAUDABLES

 

A saúde segundo a Organización Mundial da Saúde, é un estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades.

Na procura dunha boa saúde no ámbito familiar e concretamente das nenas e nenos é importante establecer hábitos saudables dende a máis temperá infancia.

Na busca destes hábitos propoñemos unha serie deles básicos, que sen grandes cambios se poden instaurar pouco a pouco no seo da familia: * Facer exercicio físico ou deportes. Como? Hai varias opcións para que cada familia elixa en base ás súas circunstancias e necesidades:

o Anotar a nena ou neno a unha actividade extraescolar que implique movemento físico, aportando a maiores contacto con outras nenas e nenos.

o Facer actividade en familia (a nós son as que máis nos gustan), temos un abano amplo que abarca dende saír a camiñar un anaco cada día, ou na fin de semana facer rutas de sendeirismo; ata acudir a algunha actividade en común, como pode ser un deporte ou baile. Tamén hai opcións de xogos que poden ser moi interesantes practicalos en familia como a Wii, ou unha xymkana familiar. Isto a maiores de construír un hábito de saúde fortalece os vínculos familiares.

* Favorecer que as crianzas teñan espazo e tempo de xogo ao aire libre. * Evitar o sedentarismo (menos televisión e móbil, por exemplo). A maneira máis efectiva de estar menos tempo en actividades sedentarias (principalmente na actualidade usando as TIC) é ofrecendo aos menores actividades alternativas. Actividades de movemento nas que se divirtan. * No tocante á alimentación é imprescindible ofrecer unha dieta boa, variada e equilibrada. Para isto non requirimos un gasto excesivo en produtos orgánicos e cun custo elevado tan de moda actualmente. É suficiente con usar como criterio o sentido común, prestando especial atención ás seguintes ideas:

o Un almorzo abundante para ter enerxía durante a mañá, aconsellable variar cada día combinando: froita, lácteos (leite, iogur, queixo fresco), cereais, bocadillo de pan, batidos naturais preferiblemente feitos na casa con froita.

o Un pequeno bocado para media mañá, neste caso para o recreo. Moi importante evitar e bollería industrial, produtos de aperitivos como snacks e galletas. Apostar por pezas de froita ou bocadillos. Evitar zumes que leven azucres engadidos.

o Para o xantar, si come no colexio é importante coñecer o menú para complementar a dieta co resto de comidas que realiza na casa. Unha vez máis, si a dieta a pensamos dende a familia, usaremos o sentido común. Evitar comida rápida e exceso consumo de carne. Equilibrar durante a semana os diferentes alimentos.

o Para a merenda seguiremos o mesmo criterio ca para a media mañá.

o Para cear seguiremos o criterio do xantar pero facéndoas máis lixeiras, evitando comidas de difícil dixestión.

* No senso da alimentación teremos en conta estes criterios:

o Evitar a repostería industrial, apostando por realización de receitas caseiras cos produtos máis sans posibles. Fomentando tamén o compartir tempo coas nenas e nenos.

o É moi importante ser referente e exemplo na mesa, na primeira infancia apréndese por imitación, e todo modelo de comportamento e actitude na mesa e cara a comida será aprendido polas crianzas.

o As comidas en familia son un bo momento para compartir tempo, é importante evitar distraccións como a televisión ou os teléfonos móbiles. O ambiente debe promover a comunicación familiar e valorar ese tempo e espazo compartido.

o Antes de concluír que un alimento non lle gusta é convinte preparalo de diferentes maneiras, por exemplo si rexeita o puré de calabacín probar co calabacín en tortilla ou recheo de xamón e queixo.

o Evitar comentarios despectivos e que etiquetas como “sans pero non ricos” a algúns alimentos. Tentar dende a infancia facer comentarios en positivo “que rico está, encántame” recordando que aprenden por imitación da persoa adulta.

* Beber moita auga e evitar bebidas gasosas e con azucre. Si cada día levan na súa mochila unha botella de auga potenciaremos que beban entre comidas e estean mellor hidratados. * Coidar a hixiene do corpo e dos dentes. Dende a infancia ensinarlles a ser o máis autónomos/as posible. Establecendo dende o comezo a rutina.

 

Xa para finalizar, recordade que os hábitos débense adquirir dunha forma positiva e a través do exemplo, sendo a familia o principal axente educativo. Así que, familias, non esquezades dar exemplo. Nunca é tarde para comezar, facendo cambios no voso estilo de vida.

Sendo conscientes dos ritmos de vida e escasos tempos que temos no día a día faise complicado aplicar todas estas pautas, pero introducíndoos paulatinamente conseguiremos crear hábitos para os que posteriormente non se necesitará buscar momento porque xa serán rutinas.

Adoptar na infancia estilos de vida saudables favorece o seu mantemento na idade adulta. Unha correcta alimentación axuda a previr enfermidades e desequilibrios.