¿Que se entende por autoestima?

A autoestima se refire a como nos sentimos e valoramos con respecto a nós mesmos. É un aspecto que se desenvolve ao longo da vida , a través dun proceso lento e continuo.

 

¿ Que significa ter boa autoestima?

  • Sentirse aceptado e querido tal e como é.
  • Ser capaz de recoñecer e aceptar as cualidades, habilidades e diferencias em relación cos demais.
  • Ser capaz de aceptar as nosas características que non podemos cambiar de maneira sinxela, por ser unha parte neutral de nós mesmos/as, pero que tamén nalgún momento poden significar unha ventaxa.

 

Un neno/a con boa autoestima..

                                               ....está aberto a comentarios doutras persoas, tende a ser optimista e positivo, confía nas súas posibilidades e non ten medo a equivocarse.

Os momentos clave do desenvolvemento da autoestima son : a infancia e a adolescencia. Nestas idades se desenvolve unha especial preocupación e sensibilidade em relación co propio valor de cada un, a propósito da relacións cos outros, principalmente co seu grupo de iguais.

 

Como reforzar a autoestima nos nosos fillos/as?

 

  • Recoñezamos e fagámoslles saber as habilidades que vemos neles/as.
  • Valoremos as súas fortalezas e habilidades, pero tamén axudémoslles a recoñecer e a superar as dificultades, e aceptalas cando non sexa posible melloralas.
  • Amosemos que é fundamental e necesario para todos/as cometer erros para afianzar os aprendizaxes , tanto académicas coma persoais.
  • Festexemos os seus logros, isto os motivará para seguir actuando da mesma maneira.
  • Facilitemos o desenvolvemento de actividades que lles interesen  e lles provoquen sentimentos de benestar.
  • Recoñezamos os seus esforzos.

 

 

Este é o último artigo da nosa Escola de Familias do curso académico 2016/17 , dende aquí desexámosvos un bo verán que disfrutedes da familia, do tempo compartido así como das experiencias vividas . Vémonos á volta!!!