• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


Neste lugar da nosa web poderás acceder fácilmente a tódolos documentos e plans do noso centro actualizados por mor da COVID-19. Fai click en cada un para acceder.

 

Declaración responsable.

Normas de uso da aula virtual.

Normas de organización e funcionamento do centro.

Plan de acollida.

Plan de convivencia.

Plan de adaptación á COVID-19.

Plan de continxencia.

 

 

contacto