• https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/


 

A Constitución do 1978, ao recoñecer os nosos dereitos autonómicos como nacionalidade histórica, fixo posible a posta en marcha dun esforzo construtivo encamiñado á plena recuperación da nosa personalidade colectiva e da súa potencialidade creadora.

Un dos factores fundamentais desta recuperación é a lingua, por ser o núcleo vital da nosa identidade. A lingua é a maior e mais orixinal creación colectiva dos galegos, é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade.

De acordo co establecido no artigo 3 da Constitución e no 5 do noso Estatuto de Autonomía asegúrase a normalización do galego como lingua propia do noso pobo. Posteriormente o Parlamento de Galicia aproba a lei 3/1983, do 15 de Xuño, de Normalización Lingüística.

O obxectivo fundamental deste plan de normalización será que o galego sexa a lingua vehicular do ensino e que asemade sexa a lingua de toda a comunidade escolar educativa.

Hai que ter en conta que a normalización da nosa lingua non é “algo” dos representantes do EDLG, non atinxe só ao profesorado da especialidade de Lingua e Literatura Galega, senón que canto meirande sexa o colectivo implicado, moito mellor. De aí a necesidade de concienciación da problemática por parte de todos nós (profesores, pais, alumnos e alumnas...)

 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA

 

O EDLG do Colexio Salesiano Divina Pastora de Lugo, neste curso 2021-2022, renova parte da composición dos seus membros. Quedando constituído por:

 

Coordinadora

 • María del Pilar Díaz Pérez (ESO)

Representantes de Profesores

 • Susana Coego García (EI)

 • Mónica López Pérez (ESO)

Profesores Colaboradores

 • Mercedes Roca Ramil (EP)

 • Eduardo Álvarez González (EP)
 • Inmaculada Fernández Penelas (EP)

 • Álvaro Muñoz Sobrino (ESO)
 • Rubén Barrios Trigo (EP)

 • Luis Santamarina Amenedo (EP/ESO)

 • Alba Simón Ferrero (EP)

 • Eugenio García Mata (ESO)

Representantes de Alumnos/as

 • Enma Piñeiro Rodríguez

 • Arón Rodríguez Vázquez

Persoal de Administración e Servizos

 • José María Fernández

 

 

O proxecto que imos presentar está recollido na nosa programación anual de actividades tendo en conta o Plan Lingüístico do centro.

 

 

 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 2020-2021.

 

Obxectivos específicos

Con respecto ó alumnado:

 • Potenciar a difusión da cultura galega e promover o uso da nosa lingua como medio de comunicación habitual por medio das actividades complementarias.

 • Dinamizar o uso da lingua galega por medio de expresións culturais e artísticas.

 • Promover entre o alumnado o uso normativo da nosa lingua.

 • Promover o uso da lingua galega na decoración e ambientación do centro durante as diferentes campañas, así como na obtención de recursos do mesmo.

 • Participar en diversos certames promovidos por diferentes institucións a prol da lingua e cultura galega.

 • Implicar ao alumnado en actividades relacionadas coas TIC en galego.

 

Con respecto ós docentes:

 • Dinamizar o uso da lingua galega por medio de expresións culturais e artísticas e nos diferentes blogues dos ciclos ou mestres

 • Informar ao profesorado sobre os distintos cursos formativos para a actualización e perfeccionamento do galego.

 • Incrementar o uso do galego na relación cos compañeiros, alumnado e pais.

 • Facilitar recursos TIC en galego para a práctica docente.

 • Garantir o cumprimento do horario lectivo das materias que legalmente deben impartirse en galego tanto en E.P. como na E.S.O.

 • Dinamizar un festival con ampla presenza da lingua galega (actuacións, presentacións, playbacks....)

 • Dinamizar o uso da lingua galega nas actividades educativo-pastorais (bos días, celebracións, campañas solidarias...)

 • Ofertar cursos formativos e de perfeccionamento da lingua galega.

 

Con respecto ás familias:

 • Promover a participación das familias como dinamizadoras da lingua e cultura galega.

 • Transmitir información por medio da páxina web e outras plataformas TIC usando o idioma galego.

 

 

contacto

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.