Informarvos de que a recadación nesta última campaña inspectorial ABRIENDO PUERTAS, na que participamos é de 667 €. Esta é a achega das clases xunto o dalgúns titores/as , do centro xuvenil Ateibo, e do cofre do despacho de pastoral.

O total do que se fixo por transferencia non se chegará a saber.

Así que somos conscientes de que o recadado é máis deses 667€.

MOITAS GRAZAS A TODOS.

 

 

contacto