Benqueridas familias:

Despois dun traballo a contrareloxo, presentámosvos o Plan de adaptación á situación COVID19 do curso 20-21. Dito plan contempla todalas medidas que tomaremos dende os diferentes ámbitos dentro do entorno escolar. Como sabes e dada a situación cambiante destos días ainda pode estar suxeito a modificacións.

Plan de Adaptación á situación COVID19

Por outra banda pedímosvos que traiades a cumplimentada a declaración de responsabilidade o primeiro día de clase tal como aparece no protocolo da Xunta (Apartado 2A.2 da versión do 31 de agosto)

Deixamos o documento neste enlace.

Declaración responsabilidade

Un saúdo