O pasado 21 de setembro celebramos o Día da familia, no que por causas meteorolóxicas se realizou no colexio.

Iniciamos o día cunha celebración no salón de actos do colexio, seguidamente, no ximnasio, tivo lugar o xantar para logo ter un tempo de xogos, goce e convivencia.

Foi un gran día no que estiveron presentes todos os grupos que forman a Comunidade Educativa Salesiana.