COMUNICACIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA nº 6

 

 

A Xunta Electoral reunida o xoves 29 de novembro de 2018 proclamou como candidatos electos para a renovación parcial do Consello Escolar ás seguintes persoas:

 

PAIS, NAIS E TITORES LEGAIS:

Don Carlos Lema Toirán

Don José Marcos García

 

PROFESORADO

Don Eduardo Álvarez González

Dona Patricia Zuluaga Rodríguez

 

ALUMNADO

Don Martín Rico ÁlvarezAdemais destas persoas o Consello Escolar quedará constituído o luns 3 de decembro por estas outras persoas: Lucía Delgado (alumnado); Patricia Aguiar (designada pola ANPA-pais e nais); Eloína Ingerto (pais e nais); Manuela Barrela e María Carmen López (profesorado); José Carlos González, Marta Trashorras e Iván Prol (designados pola Entidade Titular) e Óscar Bartolomé (Presidente do Consello Escolar).

 

Agradecemos a todos os membros da Comunidade Educativa a colaboración e participación neste proceso de renovación parcial do Consello Escolar.

 

 

 

En Lugo, a 29 de novembro de 2018

 

 

Asdo. Óscar Bartolomé Fernández

Presidente da Xunta Electoral