Benqueridas familias:

 

Queríamos informarvos sobre as actividades extraescolares e deportivas deste curso no noso colexio.

 

Actividades que se levarán a cabo: COMEZO LUNS 1 DE OUTUBRO

 

* ROBÓTICA

 

* TEATRO

 

*KÁRATE

 

*BAILE REXIONAL

 

* PATINAXE EP

 

*SUPERCHEF

 

* PREDEPORTE ( 4º e 5º de EI)

 

* PREDEPORTE ( 6º EI e 1º EP)

 

* FÚTBOL SALA (2º- 6º EP)

 

*BALONCESTO (2º- 6º EP)

 

IMPORTANTE:

Entradas e saídas polo patio. Cada monitor esperará aos alumnos/as nunha columna previamente asignada.

Prégase puntualidade.

Nesa mesma columna serán recollidos á saída.

 

Actividades anuladas ( por non alcanzar un número de alumnos/as inscritos/as axeitado)

 

* OBRADOIRO DE XADREZ

 

* STYLOS

 

*INICIACIÓN Á DANZA

 

*PATINAXE INFANTIL

 

* ANIMACIÓN Á LECTURA

 

*MANUALIDADES

 

*EXPRESARTE

 

Para calquera dúbida poñerse en contacto con:

 

Rubén (actividades deportivas ) e Mónica (extraescolares)