CURSO ESCOLAR 2018-19

Orde do 09 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2018/19. (Diario Oficial de Galicia do 21 de maio de 2018)

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Requisitos:

Ter una renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €.

Ter una renda per cápita familiar superior a 5.400 € e igual ou inferior a 9.000 €. (Só para fondo libros e axuda a libros )

Prazo: Rematará o día 22 de xuño de 2018.

Solicitudes: Educación Primaria e Educación Secundaria.

A solicitude será única para todos os fillos e tipos de axuda.

Enderezo: https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros (Anexo I)

 

Atentamente,

Óscar Bartolomé Fernández

Director