INFORMACIÓN

 

Segundo a ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Relaciónase a listaxe de alumnos admitidos para o curso 2018-2019 (atópase exposta no taboleiro de anuncios da entrada sita na Plaza da Milagrosa)

 

As familias das persoas admitidas están convocadas a unha reunión coa Dirección do Centro o día 6 de xuño, mércores, ás 19.30 horas, no salón de actos.

 

A tal reunión deben traer a seguinte documentación referente ao novo alumnado:

 

 

Certificado médico actualizado.

Fotocopia das vacinas recibidas.

4 fotografías de carné recentes.

 

 

Rogamos a asistencia de todas as familias, xa que os contidos da reunión son de interese. Moitas grazas.

 

 

En Lugo, a 14 de maio de 2018.

 

 

Óscar Bartolomé Fernández

 

 

 

Director