O día 2 de maio foi día de libre disposición escollido polo centro este curso. Hai algún tengo chegou a comunicación da Consellería de Educación aprobando a nosa proposta; polo que o día 2 de maio de 2017 non haberá clase.